sprężone powietrze

sprężone powietrze, sprezone powietrze, instalacje sprężonego powietrza, instalacja, instalacje, warszawa, sprężarka, ISO 8573, ISO 8573-1, ISO 8573-1:2010, norma ISO 8573 instalacje sprężonego powietrza

	SPRĘŻONE POWIETRZE
	PROJEKTY INSTALACJI SPRĘŻONEGO POWIETRZA
	INSTALACJE SPRĘŻONEGO POWIETRZASprężone powietrze jest to powietrze utrzymywane pod pewnym ciśnieniem, które jest wyższe od ciśnienia atmosferycznego. Sprężone powietrze jest wykorzystywane w wielu gałęziach przemysłu np: przemysł farmaceutyczny, elektroniczny, przemysł spożywczy, przemysł rafineryjny. Instalacja sprężonego powietrza dostarcza powietrze do sterowania urządzeniami pneumatycznymi jak i powietrze, które jest używane bezpośrednio w procesie produkcyjnym tzw. powietrze procesowe np. przetłaczanie płynów między zbiornikami. Zarówno powietrze wykorzystywane do sterowania elementami pneumatycznymi jak i powietrze procesowe musi być właściwej jakości. Sprężone powietrze może być zanieczyszczone substancjami takimi jak woda w formie kropli lub pary, olej w formie kropli lub mgły oraz zanieczyszczenia pyłowe.

Klasy jakości sprężonego powietrza ze względu na stopień zanieczyszczenia określa norma ISO 8573-1:2010.

Klasa Cząstki stałe zanieczyszczeń. Wilgoć Zawartość oleju mg/m3
- Maksymalna ilość cząstek w m3.
Wielkość cząstek w um.
Stężenie masowe mg/m3 Ciśnieniowy punkt rosy oC. Zawartość cieczy g/m3.
- 0,1<d<=0,5 0,5<d<=1,0 1,0<d<=5,0
0 stosownie do wymagań użytkownika stosownie do wymagań użytkownika stosownie do wymagań użytkownika
1 <=20 000 <=400 <=10 - <=-70 - <=0,01
2 <=400 000 <=6 000 <=100 - <=-40 - <=0,1
3 - <=90 000 <=1 000 - <=-20 - <=1
4 - - <=10 000 - <=+3 - <=5
5 - - <=100 000 - <=+7 - -
6 - - - <=5 <=+10 - -
7 - - - 5 - 10 - <=0,5 -
8 - - - - - 0,5 - 5 -
9 - - - - - 5 - 10 -
X - - - > 10 - > 10 > 10

Po za parametrami wskazanymi w tabeli podczas projektowania należy zwrócić szczególną uwagę na ciśnienie wymagane w instalacji i ciśnienie wytwarzane przez sprężarkę. Wydajność sprężarki określa się podając jej natężenie przepływu w l/s FAD oraz ciśnienie sprężania wyrażone w bar(e)=bar(g). Natomiast zapotrzebowanie w poszczególnych punktach odbioru wyrażane jest zazwyczaj w Nm3/min. Dlatego podczas projektowania instalacji sprężonego powietrza należy wszystkie obliczenia wykonywać w tych samych jednostkach.

sprężone powietrze, sprezone powietrze, instalacje sprężonego powietrza, instalacja, instalacje, warszawa, sprężarka, ISO 8573, ISO 8573-1, ISO 8573-1:2010, norma ISO 8573
Copyright 2008 by Maciej Żelechowski