instalacje sanitarne

projektowanie instalacji sanitarnych Warszawa, projekty instalacji sanitarnych Warszawa, instalacje sanitarne, projekty wentylacji, projekty instalacji wentylacji, wentylacja i klimatyzacja, centralne ogrzewanie, OZC, ocieplenia, projektowanie, instalacje, obliczeniowe zapotrzebowanie na moc cieplną Wentylacja Pomiary

	
   	POMIARY WYDAJNOŚCI INSTALACJI WENTYLACYJNYCH 
	

Instalacja wentylacji po wybudowaniu, naprawie, regulacji czy dłuższym przestoju wymaga sprawdzenia poprawności działania tj. utrzymywania założonych parametrów powietrza: strumienie objętości przepływu powietrza, ilość wymian, temperatura, wilgotność.

Oferujemy pomiary następujących parametrów powietrza:
  • pomiar temperatury powietrza,
  • pomiar wilgotności powietrza,
  • pomiar wielkości strumienia powietrza nawiewanego i wywiewanego,
  • pomiar ilość wymian powietrza w pomieszczeniu,
  • pomiar prędkość przepływającego powietrza na kratce,
  • pomiar spadku ciśnienia na poszczególnych elementach instalacji,
  • pomiar spadku ciśnienia na filtrze,
  • wyznaczenie charakterystyki instalacji,
  • wyznaczenie punktu pracy wentylatora.
Do pomiarów parametrów instalacji wentylacyjnych używamy przyrządów posiadających aktualne atesty i świadectwa wzorcowania. Wykonane pomiary potwierdzone zostają protokołem z pomiarów instalacji wentylacji, który zawiera wartości zmierzonych parametrów, kryteria akceptacji, rozmieszczenia punktów pomiarowych oraz załączniki w postaci aktualnych certyfikatów wzorcowania. Wykonujemy pomiary skuteczności wentylacji dla Sanepidu zakończone wykonaniem protokołu, który jest niezbędnym dokumentem podczas odbioru instalacji wentylacji. Nasze urządzenia wykorzystywane do pomiarów instalacji wentylacyjnych systematycznie podlegają wzorcowaniu i atestacji w laboratoriach posiadających akredytację PCA.

Protokół z pomiarów wydajności instalacji wentylacji jest dokumentem wymaganym podczas odbiorów budynku/lokalu przez stacje sanitarno-epidemiologiczne tzw. Sanepid.

instalacje sanitarne Warszawa, projektowanie instalacji sanitarnych, projekty instalacji sanitarnych, projekty instalacji sanitarnych warszawa, instalacje sanitarne, projekty sanitarne, projekty wentylacji, projekty instalacji wentylacji, wentylacja i klimatyzacja, centralne ogrzewanie, OZC, ocieplenia, projektowanie, instalacje, dobór zaworów, obliczeniowe zapotrzebowanie na moc cieplną budynku, sezonowe, pn-en-12831, biuro projektowe, biuro projektowe instalacji sanitarnych, projekt instalacji centralnego ogrzewania, warszawa, instalacje sanitarne warszawa, instalacje-sanitarne
Copyright 2008 by Maciej Żelechowski stat polska baza stron