instalacje sanitarne

sprężone powietrze, sprezone powietrze, instalacje sprężonego powietrza, instalacja, instalacje, warszawa, sprężarka, ISO 8573, ISO 8573-1, ISO 8573-1:2010, norma ISO 8573 Projekty zrealizowane dla farmacji

	LISTA PROJEKTÓW dla przemysłu farmaceutycznego, elektronicznego oraz 
	spożywczego, które wykonywałem lub przy których opracowywaniu brałem udział.


L.p. Firma Przemysł Opis
1 Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne "POLFA" Farmaceutyczny Instalacja wentylacji i klimatyzacji Laboratorium Mikrobiologicznego. Powierzchnia czystych pomieszczeń 600m2, z tego 31m2 w klasie B.
2 Danfoss Poland Sp. z o.o. Elektroniczny Instalacji klimatyzacji dla pomieszczeń produkcji czujników ci¶nienia. Powierzchnia pomieszczeń w klasie czysto¶ci D.
3 Jelfa S.A. Farmaceutyczny Projekt modernizacji instalacji wentylacji i klimatyzacji w pomieszczeniach jałowych na Wydziale Ma¶ci.
4 Zakłady Farmaceutyczne Unia Spółdzielnia Pracy Farmaceutyczny Projekt modernizacji instalacji HVAC dla pomieszczeń produkcyjnych.
5 Cadbury Wedel, Warszawa Spożywczy Projekt instalacji wentylacji i klimatyzacji piętrze w czę¶ci produkcyjnej ptasiego mleczka.
6 Pliva, Kraków Farmaceutyczny Projekt koncepcyjny wentylacji i klimatyzacji dla stacji pilotażowej form suchych
7 Zakłady Zielarskie Herbapol, Pruszków Farmaceutyczny Projekt instalacji wentylacji i klimatyzacji dla pomieszczeń maceracji i pomieszczeń pralni.
8 Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe IPOCHEM Sp. z o.o. Farmaceutyczny Projekt wykonawczy instalacji sprężonego powietrza oraz pary technologicznej 6 bar(g) i kondensatu w budynku produkcyjnym WYROBÓW GOTOWYCH TECHNOLOGII "API".
9 Szpital w Niżnym Novgorodzie (Rosja). Szpital projekt wykonawczy instalacji wentylacji i klimatyzacji dla pomieszczeń transplantacji szpiku kostnego.
10 Wytwórnia Surowic i Szczepionek BIOMED Sp. z o.o. Farmaceutyczny Projekt modernizacji instalacji wentylacji w pomieszczeniach "Zwierzętarni".
11 Wydziału Biochemii Biofizyki i Biotechnologii UJ Kraków Chłodnictwo Projekt Wykonawczy instalacji chłodniczych i wodnych dla trzech komór fitotronowych w pomieszczeniach nr: 4.02.02b, 4.02.2c i 4.02c na poziomie 02 w budynku Wydziału Biochemii Biofizyki i Biotechnologii UJ
Copyright 2008 by Maciej Żelechowski