instalacje sanitarne

sprężone powietrze, sprezone powietrze, instalacje sprężonego powietrza, instalacja, instalacje, warszawa, sprężarka, ISO 8573, ISO 8573-1, ISO 8573-1:2010, norma ISO 8573 Projekty zrealizowane

	LISTA PROJEKTÓW WYKONANYCHL.p. Inwestor / Lokalizacja Typ budynku Opis
23 Osoba prywatna / Warszawa Lokal usługowy Projekt instalacji wodnej i kanalizacyjnej dla lokalu "Spiżarnia Zdrowia" Skorosze w Warszawie.
22 Domino's Pizza / Kraktów ul. Lindego Lokal gastronomiczny / Pizzeria Projekt budowlano-wykonawczy instalacji sanitarnych adaptacji lokalu usługowego na lokal gastronomiczny.
21 Domino's Pizza / Kraktów CH Dekada Lokal gastronomiczny / Pizzeria Projekt budowlano-wykonawczy instalacji sanitarnych adaptacji lokalu usługowego na lokal gastronomiczny.
20 Domino's Pizza / Warszawa Lokal gastronomiczny / Pizzeria Projekt budowlano-wykonawczy instalacji sanitarnych adaptacji lokalu usługowego na lokal gastronomiczny.
19 Osoba prywatna / Warszawa-Radość Budynek jednorodzinny Projekt przył±cza wodoci±gowego i kanalizacyjnego od istniej±cych przewodów wodoci±gowych i kanalizacyjnych w ulicy Wisełki do budynku jednorodzinnego w Warszawie.
18 Osoba prywatna / Warszawa Pruszków Lokal gastronomiczny Projekt techniczny instalacji wentylacji dla lokalu gastronomicznego Pizzeria „Biesiadowo” zlokalizowanego w Pruszkowie.
17 Osoba prywatna / Warszawa Izabelin Budynek mieszkalno-usługowy Projekt budowlany instalacji centralnego ogrzewania, gazu , instalacji wentylacji mechanicznej, wody i kanalizacji dla inwestycji polegaj±cej na przebudowie, rozbudowie, nadbudowie budynku mieszkalnego na budynek mieszkalno-usługowy.
16 Osoba prywatna / Warszawa Ursus Budynek mieszkalno-usługowy Projekt budowlany instalacji centralnego ogrzewanie, wentylacji, instalacji wodno-kanalizacyjnych w budynku mieszkalno usługowych. Budynek 3 kondygnacyjny. Powierzchnia użytkowa budynku 441 m2. Ľródło ciepła - pompa ciepła.
15 Konsorcjum Budowlano Deweloperskie 02-486 Warszawa Garaż podziemny w budynku mieszkalnym Projekt wykonawczy instalacji wentylacji mechanicznej zamkniętego garażu podziemnego w nowobudowanym budynku mieszkalnym wielorodzinnym. Garaż jednokondygnacyjny, ilo¶ć miejsc postojowych 22. Powierzchnia garażu 588 m2, wysoko¶ć 2,5 / 3,05 m, kubatura 1646m3.
14 Osoba prywatna / gm. Kunice, pow. Legnicki Budynek jednorodzinny Projekt budowlany instalacji centralnego ogrzewania i wentylacji w domu jednorodzinnym.
13 ROYAL EXCLUSIVE RESTAURANTS Sp. z o.o. Restauracja Roro Warszawa, Rondo ONZ 1 Projekt wykonawczy instalacji wentylacji i klimatyzacji kuchni, zaplecza kuchennego oraz wywiewu z okapów kuchni, instalacji klimatyzacji sali restauracyjnej oraz instalacji wentylacji pomieszczeń sanitarnych. Powierzchnia 780m2, w tym 65m2 kuchnia ciepła, ł±cznie 355m2 pomieszczeń kuchni cieplej, zimnej, zmywalni, pomieszczeń magazynowych i socjalnych.
12 Teleprojekt / Budynek CODGiK Warszawa Serwerownia Projekt modernizacji serwerowni i wydzielenie pomieszczeń Biura Press w CODGiK dla Systemu GEOPORTAL.GOV.pl. Projekt instalacji wentylacji, klimatyzacji, instalacji skroplin, adaptacji instalacji centralnego ogrzewania oraz wewnętrznej instalacji wodoci±gowej przeciwpożarowej (hydrantowej).
11 Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe IPOCHEM Sp. z o.o. Przemysł farmaceutyczny Projekt wykonawczy instalacji sprężonego powietrza oraz pary technologicznej 6 bar(g) i kondensatu w budynku produkcyjnym WYROBÓW GOTOWYCH TECHNOLOGII "API".
10 Poczta Polska Oddział w Łodzi Urz±d Pocztowy ul. Piłsudskiego Projekt budowlany instalacji wentylacji i klimatyzacji pomieszczeń urzędu pocztowego. Centrala nawiewno-wywiewna o wydajno¶ci 3750m3/h.
9 Stacja Paliw PKN "ORLEN" S.A. w Głownie Stacja paliw Profile przył±czy dla obiektów stacji paliw oraz plan zagospodarowania terenu - uzbrojenie terenu.
8 Warszawskie Zakłady Zielarskie "Herbapol" Przemysł Instalacja wentylacji i klimatyzacji dla pomieszczeń pralni. Powierzchnia pom. 55 m2. Centrala o wydajno¶ci 1800 m3/h.
7 Warszawskie Zakłady Zielarskie "Herbapol" Przemysł Instalacja wentylacji i klimatyzacji dla pomieszczeń maceracji. Powierzchnia pom. 230 m2. Centrala o wydajno¶ci 10300 m3/h.
6 Firma "PLUS" Szwalnia / Przemysł Projekt budowlany adaptacji budynku gospodarczo-magazynowego na halę produkcji szwalniczej. Instalacje wentylacji i klimatyzacji, centralnego ogrzewania, wodoci±gowe i kanalizacyjne.
5 Poczta Polska ŁódĽ Pomieszczenia biurowe Projekt instalacji sanitarnych w adaptowanym budynku mieszkalno-usługowym.
4 ORLEN S.A. Tłuszcz Stacja paliw Projekt budowlany instalacji sanitarnych dla stacji paliw.
3 Stacja Paliw PKN "ORLEN" S.A. w Tłuszczu Stacja paliw Projekt budowlany instalacji klimatyzacji oraz wodnokanalizacyjnych sali sprzedaży i pomieszczeń socjalnych na stacji paliw.
2 Poczta Polska Oddział w Łodzi Urz±d Pocztowy ul. Jeziorna Projekt budowlany instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wentylacji i klimatyzacji, instalacji wod-kan.
1 PESA Lakiernia / Przemysł Projekt wykonawczy instalacji sprężonego powietrza w remontowanym obiekcie lakierni taboru kolejowego.
Copyright 2008 by Maciej Żelechowski