projekty instalacji sanitarnych

projekty instalacji sanitarnych, projektowanie instalacji sanitarnych Warszawa, projekty instalacji sanitarnych Warszawa, projektant instalacji sanitarnych warszawa, instalacje sanitarne, projekty wentylacji, projekty instalacji wentylacji, wentylacja i klimatyzacja, centralne ogrzewanie, OZC, ocieplenia, projektowanie, instalacje, obliczeniowe zapotrzebowanie na moc ciepln± Projekty instalacji sanitarnych
Projektowanie instalacji sanitarnych do główny filar naszej działalno¶ci. Od 2002 roku nieprzerwanie zajmujemy się projektowaniem instalacji sanitarnych dla budynków biurowych, użyteczno¶ci publicznej, obiektów przemysłowych, obiektów gastronomicznych, lokali użytkowych oraz domów jednorodzinnych. Dla wyżej wymienionych obiektów wykonujemy następuj±ce projekty: instalacje sanitarne Warszawa, projektowanie instalacji sanitarnych, projekty instalacji sanitarnych, projektant instalacji sanitarnych warszawa, instalacje sanitarne, projekty sanitarne, projekty wentylacji, projekty instalacji wentylacji, wentylacja i klimatyzacja, centralne ogrzewanie, OZC, ocieplenia, projektowanie, instalacje, dobór zaworów, obliczeniowe zapotrzebowanie na moc ciepln± budynku, sezonowe, pn-en-12831

 • projekty instalacji centralnego ogrzewania,
 • projekty instalacji wentylacji i klimatyzacji,
 • projekty instalacji klimatyzacji,
 • projekty instalacji wodoci±gowej i kanalizacyjnej,
 • projekty instalacji odci±gów miejscowych,
 • projekty instalacji ciepła technologicznego,
 • projekty instalacji wody chłodniczej,
 • projekty instalacji gazów technicznych,
 • projekty instalacji sprężonego powietrza,
 • projekty instalacji pary technologicznej,
 • projekty przył±czy wodoci±gowych i kanalizacyjnych.
W zakresie instalacji sanitarnych wykonujemy następuj±ce projekty:
 • projekt budowlany,
 • projekt wykonawczy,
 • projekt budowlano-wykonawczy,
 • projekt techniczny,
 • projekt koncepcyjny,
 • projekt powykonawczy.
¦wiadczymy również usługi w zakresie konsultacji i weryfikacji projektów, doradztwa, ekspertyz budowlanych, obliczeń i analiz oraz nadzorów budowlanych.

Posiadam UPRAWNIENIA BUDOWLANE do PROJEKTOWANIA i KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI BEZ OGRANICZEŃ w specjalno¶ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz±dzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodoci±gowych i kanalizacyjnych.

¦wiadczymy usługę w pełnienu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalno¶ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz±dzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodoci±gowych i kanalizacyjnych.

instalacje sanitarne Warszawa, projektowanie instalacji sanitarnych, projekty instalacji sanitarnych, projektant instalacji sanitarnych warszawa, projekty instalacji sanitarnych warszawa, instalacje sanitarne, projekty sanitarne, projekty wentylacji, projekty instalacji wentylacji, wentylacja i klimatyzacja, centralne ogrzewanie, OZC, ocieplenia, projektowanie, instalacje, dobór zaworów, obliczeniowe zapotrzebowanie na moc ciepln± budynku, sezonowe, pn-en-12831, biuro projektowe, biuro projektowe instalacji sanitarnych, projekt instalacji centralnego ogrzewania, warszawa, instalacje sanitarne warszawa, instalacje-sanitarne
Instalacje sanitarne i przemysłowe Copyright 2008 by Maciej Żelechowski stat polska baza stron