projekty instalacji sanitarnych

projektowanie instalacji sanitarnych Warszawa, projekty instalacji sanitarnych Warszawa, projektant instalacji sanitarnych warszawa, instalacje sanitarne, projekty wentylacji, projekty instalacji wentylacji, wentylacja i klimatyzacja, centralne ogrzewanie, OZC, ocieplenia, projektowanie, instalacje, obliczeniowe zapotrzebowanie na moc ciepln± Projekty instalacji sanitarnych
Od 2002 roku nieprzerwanie zajmujemy się projektowaniem instalacji sanitarnych dla budynków biurowych, użyteczno¶ci publicznej, obiektów przemysłowych, restauracji, kuchni oraz domów jednorodzinnych. Dla wyżej wymienionych obiektów wykonujemy projekty: instalacje sanitarne Warszawa, projektowanie instalacji sanitarnych, projekty instalacji sanitarnych, projektant instalacji sanitarnych warszawa, instalacje sanitarne, projekty sanitarne, projekty wentylacji, projekty instalacji wentylacji, wentylacja i klimatyzacja, centralne ogrzewanie, OZC, ocieplenia, projektowanie, instalacje, dobór zaworów, obliczeniowe zapotrzebowanie na moc ciepln± budynku, sezonowe, pn-en-12831

 • projekty instalacji centralnego ogrzewania,
 • projekty instalacji wentylacji i klimatyzacji,
 • projekty instalacji wodoci±gowej i kanalizacyjnej,
 • projekty instalacji odci±gów miejscowych,
 • projekty instalacji ciepła technologicznego,
 • projekty instalacji wody chłodniczej,
 • projekty instalacji gazów technicznych,
 • projekty instalacji sprężonego powietrza,
 • projekty instalacji pary technologicznej.
W zakresie instalacji sanitarnych wykonujemy następuj±ce projekty:
 • projekt budowlany,
 • projekt wykonawczy,
 • projekt budowlano-wykonawczy,
 • projekt techniczny,
 • projekt koncepcyjny,
 • projekt powykonawczy.
¦wiadczymy również usługi w zakresie konsultacji i weryfikacji projektów, doradztwa, ekspertyz budowlanych, obliczeń i analiz oraz nadzorów budowlanych.

Posiadam UPRAWNIENIA BUDOWLANE do PROJEKTOWANIA i KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI BEZ OGRANICZEŃ w specjalno¶ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz±dzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodoci±gowych i kanalizacyjnych.

instalacje sanitarne Warszawa, projektowanie instalacji sanitarnych, projekty instalacji sanitarnych, projektant instalacji sanitarnych warszawa, projekty instalacji sanitarnych warszawa, instalacje sanitarne, projekty sanitarne, projekty wentylacji, projekty instalacji wentylacji, wentylacja i klimatyzacja, centralne ogrzewanie, OZC, ocieplenia, projektowanie, instalacje, dobór zaworów, obliczeniowe zapotrzebowanie na moc ciepln± budynku, sezonowe, pn-en-12831, biuro projektowe, biuro projektowe instalacji sanitarnych, projekt instalacji centralnego ogrzewania, warszawa, instalacje sanitarne warszawa, instalacje-sanitarne
Instalacje sanitarne i przemysłowe no 44 luksusowe apartamenty www.lyme.pl Copyright 2008 by Maciej Żelechowski stat polska baza stron