instalacje sanitarne

projektowanie instalacji sanitarnych Warszawa, projekty instalacji sanitarnych Warszawa, instalacje sanitarne, projekty wentylacji, projekty instalacji wentylacji, wentylacja i klimatyzacja, centralne ogrzewanie, OZC, ocieplenia, projektowanie, instalacje, obliczeniowe zapotrzebowanie na moc ciepln± Projekty instalacji sanitarnych
Od 2002 roku nieprzerwanie zajmuje się projektowaniem instalacji sanitarnych dla budynków biurowych, użyteczno¶ci publicznej, obiektów przemysłowych oraz domów jednorodzinnych. Dla wyżej wymienionych obiektów wykonuje projekty: instalacje sanitarne Warszawa, projektowanie instalacji sanitarnych, projekty instalacji sanitarnych, instalacje sanitarne, projekty sanitarne, projekty wentylacji, projekty instalacji wentylacji, wentylacja i klimatyzacja, centralne ogrzewanie, OZC, ocieplenia, projektowanie, instalacje, dobór zaworów, obliczeniowe zapotrzebowanie na moc ciepln± budynku, sezonowe, pn-en-12831

  • instalacji centralnego ogrzewania,
  • instalacji wentylacji i klimatyzacji,
  • instalacji wodoci±gowej i kanalizacyjnej,
  • instalacji odci±gów miejscowych,
  • instalacji ciepła technologicznego,
  • instalacji wody chłodniczej,
  • instalacji gazów technicznych,
  • instalacji sprężonego powietrza,
  • instalacji pary technologicznej.
Wykonuje projekty koncepcyjne, budowlane, wykonawcze, budowlano-wykonawcze zgodnie z obowi±zuj±cym prawem budowlanym.

¦wiadczę również usługi w zakresie konsultacji i weryfikacji projektów, doradztwa, ekspertyz budowlanych, obliczeń i analiz oraz nadzorów budowlanych.

instalacje sanitarne Warszawa, projektowanie instalacji sanitarnych, projekty instalacji sanitarnych, projekty instalacji sanitarnych warszawa, instalacje sanitarne, projekty sanitarne, projekty wentylacji, projekty instalacji wentylacji, wentylacja i klimatyzacja, centralne ogrzewanie, OZC, ocieplenia, projektowanie, instalacje, dobór zaworów, obliczeniowe zapotrzebowanie na moc ciepln± budynku, sezonowe, pn-en-12831, biuro projektowe, biuro projektowe instalacji sanitarnych, projekt instalacji centralnego ogrzewania, warszawa, instalacje sanitarne warszawa, instalacje-sanitarne
Copyright 2008 by Maciej Żelechowski stat polska baza stron